Werkconcept van en voor de praktijk

 

Het Werkconcept Critical Skills is in Nederland nog relatief onbekend, maar internationaal een beproefd concept. Het ontstond in 1981, in de VS. Breed maatschappelijk werd daar geconstateerd dat leerlingen onvoldoende voorbereid waren op de toekomst. Met kennis alleen kwamen ze er overduidelijk niet. Er moesten op school ook vaardigheden en kwaliteiten ontwikkeld worden. Wetenschap, bedrijfsleven en onderwijspraktijk ontwikkelden in nauwe samenspraak het Werkconcept Critical Skills. Het resultaat was een onderwijsaanpak van de praktijk, voor de praktijk. Het vertaalde de skills waaraan toen behoefte was, naar uitgangspunten voor essentieel leren.

  

Nieuwe vaardigheden en werkvormen

 

Het Werkconcept Critical Skills veranderde in de VS de visie op goed onderwijs. Eind jaren negentig was Europa aan de beurt. Scholen in Wales en Schotland gingen er volop mee aan de slag. Ondertussen bleef het concept zich ontwikkelen, ook door internationale uitwissingsbijeenkomsten. Zo kwam het Werkconcept Critical Skills in Nederland terecht, waar het werd opgepikt door basisscholen in Cuijk, Reek, Grave, Oeffelt en Velp. En daar, op die scholen met hun verschillende uitdagingen en leerlingpopulaties, werd het Werkconcept Critical Skills vertaald, getest, vernederlandst en verbeterd. Er kwamen nieuwe vaardigheden, maar ook nieuwe werkvormen. Want het Nederlandse basisonderwijs heeft zo haar eigen behoeften. En ontwikkelingen staan nooit stil.

(een voorbeeld van) een groepsovereenkomst

de communitybuilder: de zwevende stok


Werkconcept Critical Skills als grondhouding

 

Het Werkconcept Critical Skills is geen methode, geen overtuiging, geen dwingend stramien. Het is een grondhouding. Een positieve manier van denken en handelen die doorwerkt in alle lessen en al het leren. Daarom voelt het Werkconcept voor veel leerkrachten heel vanzelfsprekend. Het is een praktische manier van werken, waarmee je bouwt aan een betekenisvolle leeromgeving. En in die veilige omgeving is sprake van oprechte betrokkenheid en eigenaarschap. Iedere leerling wordt gezien en gehoord, iedere leerling doet ertoe. De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders staat voorop. Termen als ‘thuis voelen’, ‘plezier’, ‘respect’, ‘dialoog’ en ‘successen delen’ passen bij het Werkconcept Critical Skills.

 

 >> Wat moet je weten, wat moet je kunnen, hoe moet je zijn? Het zijn de basisvragen die ik stel aan mijn leerlingen. << 

 

Sleutelvaardigheden en leerarrangementen

 

In het Werkconcept Critical Skills draait alles om de ontwikkeling van hedendaagse sleutelvaardigheden. Kinderen leren naar zichzelf te kijken, verwachtingen te benoemen, kansen te zien. Ze leren er met elkaar om te gaan, met elkaar te werken en daarop te reflecteren. Als leerkracht functioneer je als coach en ondersteun je het leerproces. Je gebruikt de groep als het belangrijkste instrument om te leren. Het werkconcept steunt op jouw expertise en gaat verder dan het aanleren van een set vaardigheden alleen. Jij bent leidend en stuurt het leren. Je ontwikkelt de leerarrangementen die passen bij individuele leerdoelen en zet doelgericht activiteiten in die de groep versterken en groepsdynamiek bevorderen. Daarbij kun je putten uit een grote variëteit aan werkvormen (zoals community builders), procedures (zoals challenges) en tools (zoals de groepsovereenkomst en emotiemeter).

(een voorbeeld van) een emotiemeter


 

Visie op leren

 

Het Werkconcept Critical Skills werkt! Het is een succesvol praktijkconcept, gebaseerd op het gedachtengoed en de uitgangspunten van essentieel leren. De positieve werking is onderbouwd met enthousiaste ervaringen en verhalen uit de dagelijkse onderwijspraktijk. Hoewel het Werkconcept Critical Skills geen boek of theorie is, komen in het werkconcept vijf moderne visies op leren, samen. En doordat ze in het Werkconcept Critical Skills samenhangend worden toegepast, versterken ze elkaar. Als je werkt met het Werkconcept Critical Skills, werk je volgens de uitgangspunten van challenge based leren, doel- en resultaatgericht leren, leren in een leercultuur, ervarings- en toegepast leren en leren door verbindingen. Daarbij zet je 21e-eeuwse vaardigheden in en benut je alle mogelijkheden van 21e-eeuwse ICT-hulpmiddelen.

 

communitybuilders (vastgelegd in beelden)

de leeretalage