Ieder kind gezien en gehoord;
Een sociale school draagt bij aan beter leren.

 

Onze onderwijsvisie? Het Werkconcept Critical Skills! We omarmen dit werkconcept al sinds 2008. We weten uit ervaring hoe goed het past bij onze leerlingen, in al hun eigenheid. We weten wat het doet voor onze leerkrachten, voor de ouders. Wij zijn Critical Skills-scholen en dragen ons enthousiasme graag uit. Want het Werkconcept Critical Skills past iedereen, juist nu!

 

Een basisschool als plek van kennisoverdracht … die gedachte is te beperkt. Tegenwoordig willen we kinderen breed voorbereiden op later. Op een succesvolle leer- en loopbaan, een goed en gelukkig leven. Veel scholen stellen in hun schoolvisie daarom dat ze een veilige omgeving bieden waarin kinderen hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien. Want succesvol zijn later, betekent ook werken aan vaardigheden. Aan – zoals wij ze noemen – critical skills. Via het Werkconcept Critical Skills bouwen wij op onze scholen gericht aan een leergemeenschap. Aan een sociale omgeving waarin kinderen als vanzelf tot leren komen.