Achtergronden bij het Werkconcept Critical Skills

 

Het Werkconcept Critical Skills is een dynamisch werkconcept dat gaat over het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden. Het is geen vaststaand script, geen methode, geen overtuiging. Het is een positieve manier van denken en handelen die doorwerkt in alle lessen en al het leren. Het Werkconcept Critical Skills ontstond in Amerika in de jaren 80 van de vorige eeuw en wij werken er op onze scholen al sinds 2007 mee.

 

Bouwen aan een leergemeenschap

 

Voor ons biedt het Werkconcept Critical Skills (WCS) alles wat we nodig hebben om onze doelen te realiseren. Het werkconcept gaat over persoonlijk leren, ontwikkelen en onderwijs. Over het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. WCS combineert alle benodigde vaardigheden en eigenschappen met gedrag en kennis die er in de 21e eeuw toe doen. Het voorziet ons van de tools en werkprocedures om onze leerlingen te coachen in hun ontwikkeling en hen gericht voor te bereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling. Met WCS bouwen wij op onze scholen aan een leergemeenschap. Scholen bieden een veilige omgeving waar kinderen hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien. We werken er samen met onze leerkrachten, leerlingen en ouders aan het onderwijs van morgen.

 

>> Critical Skills is niet iets wat erbij komt. Het is een grondhouding, a way of life. <<

 

Vaardigheden voor de toekomst

 

WCS is een internationaal beproefd concept. Het ontstond in de VS, waar in de jaren 80 breed maatschappelijk aan de bel werd getrokken. De constatering van de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap was helder: leerlingen werden onvoldoende voorbereid op de toekomst. De focus op kennisoverdracht was onvoldoende, op school moesten ook vaardigheden en houdingen ontwikkeld worden. Het was het begin van WCS: een onderwijsaanpak van de praktijk, voor de praktijk. WCS vertaalde alle skills waaraan toen behoefte was, naar uitgangspunten voor essentieel leren.

 

De eerste Europese regio’s die met WCS aan de slag gingen waren Wales en Schotland. Via internationale uitwisselingsbijeenkomsten kwam het werkconcept in Nederland terecht, in Noordoost-Brabant. Op onze scholen waren we ervan overtuigd dat WCS bij ons paste. En dus gingen we ermee aan de slag.

 

Dynamisch en steeds beter

 

Nog steeds is WCS in Nederland een relatief onbekend onderwijsconcept; dat komt doordat WCS een praktijkaanpak is. Er zijn geen boeken of wetenschappelijke verhandelingen. Uit de praktijk en onze opbrengsten blijkt dat het werkt.

 

Als vijf Optimus-scholen zijn we inmiddels WCS-voortrekkers in Nederland. Met onze ervaring weten we wat het werkconcept doet en waarom. Sinds 2007 hebben we WCS getest en vertaald naar het Nederlandse basisonderwijs. Op onze eigen scholen, met onze eigen leerlingpopulaties en uitdagingen, hebben we de tools en werkwijze verbeterd en doorontwikkeld.   

 

 

>> Critical Skills is een dynamisch werkconcept. Het ontwikkelt zich in de praktijk en groeit nog steeds. <<