Ons beleidsplan

 

In het koersplan van Optimus – onze koepelorganisatie – staat onze algemene, schooloverstijgende identiteit als volgt omschreven: “We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, die vanuit tolerantie en respect in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving. We zorgen er met hen voor dat ze beschikken over de benodigde kennis, sociale en culturele vaardigheden en een eigen moreel kompas.”

 

Wij verbinden ons als Optimus-scholen aan deze identiteit en op de beloftes die in het koersplan worden gedaan.
Op schoolniveau geven we er wel elk onze eigen manier invulling aan, omdat we op die manier recht doen aan onze eigen specifieke omgeving, onze eigen leerlingpopulatie en ons eigen schoolconcept.

 

In 2021 willen wij, met onze basisscholen en onze teams, op onze eigen specifieke manier een rol hebben gespeeld in het bereiken van de doelen van Stichting Optimus. Daarbij kiezen wij ervoor om de Optimus-koers en stichtingsidentiteit op schoolniveau vorm te geven via het Werkconcept Critical Skills. In dit beleidsplan staat aangegeven hoe we dat doen, waar we voor staan en waar we op onze scholen aan werken.

 

De Kreek’l in Reek

De Regenboog in Cuijk

De Sprankel in Grave

Het Telraam in Oeffelt

Sint Jozef in Velp

 

>> Op onze school hechten we eraan dat we samen leren en samen verbeteren. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor het team. Vanuit wederzijds vertrouwen werken we aan een veilig en respectvol leerklimaat. Het Werkconcept Critical Skills is voor ons een middel om onze visie op ontwikkeling te versterken. <<